Om gebruik te kunnen maken van de ondernemersfaciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek en de MKB-vrijstelling, moet u als een ondernemer minimaal 1.225 uren aan werkzaamheden voor uw onderneming hebben besteed. Daarbij tellen de uren die u als gevolg van ziekte niet heeft kunnen werken niet mee bij de beoordeling of u aan het urencriterium heeft voldaan. Een ander belangrijk vereiste is dat meer dan 50% van uw arbeidsuren aan uw onderneming zijn besteed. Dit laatste vereiste geldt echter niet voor starters. Om niet achteraf met lastige vragen van de Belastingdienst over de onderbouwing van de ondernemingsuren te worden geconfronteerd is het raadzaam om een goede administratie –bijvoorbeeld uw agenda – bij te houden waaruit de bestede ondernemingsuren duidelijk zijn op te maken. U voorkomt hiermee dat de Belastingdienst uw recht op het gebruik van de ondernemersfaciliteiten in twijfel trekt.

Terug naar Nieuwsoverzicht