142015okt

Houd uw ondernemingsuren goed bij

Om gebruik te kunnen maken van de ondernemersfaciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek en de MKB-vrijstelling, moet u als een ondernemer minimaal 1.225 uren aan werkzaamheden voor uw onderneming hebben besteed. Daarbij tellen de uren die u als gevolg van ziekte niet heeft kunnen werken niet mee bij de beoordeling of u aan het urencriterium heeft voldaan….